Delvis ekonomiska skäl till att bögar inte får lämna blod

I december 2009 slogs det på stora trumman när Socialstyrelsen annonserade de nya reglerna för bloddonation (”Nu får homosexuella donera blod”). Förslaget var dock samma gamla grej i ny tappning, eftersom bara bögar som inte haft sex alls under ett år fick ge blod. För den som vill läsa mer gjorde jag ett knäck om de nya bloddonationsreglerna för Nyheter24.

De nya reglerna för bloddonationer skulle ha trätt i kraft 1 mars i år. Det gjorde de inte, vilket Martin på ”Vi som aldrig sa sexist” som uppmärksammar (dock har han fel om sexmånadersgränsen, förslaget landade alltså i 12 månader). ETC och Stockholms Fria Tidning har skrivit om det (bägge har gjort intervjuer med mig, då jag är en av dem som skrivit mest om frågan).

Anledningen till att de nya reglerna inte trätt i kraft är för att Läkemedelsverket stoppat dem. De är intressenter i Blodcentralerna, och här är grejen: 80% av blodet som ges i Sverige säljs vidare till läkemedelsframställning. Det måste dock vara så att det som säljs vidare är blodplasman som separeras från de röda blodkropparna. Det låter orimligt att bara var femte donators blod går till blodtransfusioner. Stämmer mitt antagande kommer de röda blodkropparna alltså till den användning som de flesta föreställer sig när de ger blod. Det är dock intressant att individer inte ska tjäna på att ge blod, däremot är det uppenbarligen okej för statliga verk att göra det. Och att det i sig ska ge regler som gör att färre kan ge blod, när det varje år uppstår blodbrist.

(Dessutom finns det många studier som visar på tydlig korrelation mellan blod som lagrats länge och följdkomplikationer inklusive dödsfall. Vi skulle alltså behöva jobba på att minska lagringstiden, vilket kräver ännu fler donatorer.)

Socialstyrelsen: Ditt bögblod är okej, så länge du inte bögar

En ändring i reglerna kring bloddonation är på väg. Vid första anblick kan man tycka att det är en liberalisering, men tittar man på konsekvensen av regeländringen går Socialstyrelsen från att säga ”bögar är opålitliga lögnare” till att göra samma ställningstagande som Påven och Sverigedemokraterna: ”vi fördömer inte individen, vi fördömer bara handlingen”.

Bögblod? Ja tack! ... men bara om du inte bögar
Bögblod? Ja tack! ... men bara om du inte bögar

Igår rapporterade såväl DN som SvD om att homosexuella män får ge blod. Olyckligt är att ingen av dem nämner att det handlar om att Socialstyrelsen nyanserar sin homofobi snarare än att de liberaliserar regelverket.

Regelverket för bloddonationer säger att heterosexuella som har en ny sexpartner måste vänta i tre månader innan de får ge blod. Det är en karenstid för att eventuella sjukdomar skall kunna upptäckas. Man utgår alltså från att heterosexuella klarar av att leva i monogama förhållanden (jag har inga illusioner om att regelverket är skrivet med tanke på polygama exklusiva relationer). Under dessa tre månader finns ingen gräns för hur mycker sex de får ha med sin nya partner.

För homosexuella säger de nya reglerna reglerna att man får ge blod om det gått ett år sedan senaste sextillfället [med en annan man]. Det spelar ingen roll om du lever i en monogam relation. Du behöver leva i celibat.

Intressant att notera är att det i utredningsarbetet föreslogs en sexmånadersgräns. Den har alltså ökat till ett år. Det finns ingen rationell anledning ur smittosynpunkt till att ha ett års karenstid för bögar, och det finns framför allt ingen rationell anledning till att kräva att bögar ska leva i celibat för att få ge blod. Såvida man inte har ideologiska ställningstaganden som på ett obehagligt sätt liknar Påvens och Sverigedemokraternas.

En intressant parentes är rubriksättningen i DN (”Även bögar får bli blodgivare”) respektive SvD (”Även homosexuella män får bli blodgivare”).

Andras blogginlägg om , , , , ,

Jag är bög, alltså fortsätter jag ljuga

Jag hade hoppats få skriva ”Jag är bög, men behöver inte ljuga” i rubriken den här gången, men så blev det inte.
Bögar kommer även fortsättningsvis inte få ge blod på samma villkor som heterosexuella. Socialstyrelsen fegar backar efter motstånd hos remissinstanserna. Jag har inte läst remiss-svaren från de olika instanserna, så jag vet inte vad de har för invändningar, men har det inte framkommit några nya fakta så handlar det om en reaktionär hållning: vi har diskriminerat dem tills nu, vi kan gott diskriminera dem ett tag till.

Andra bloggar om: , , ,

Jag är bög, alltså ljuger jag

Jag bryr mig inte om jag får ge blod eller inte, eftersom jag ändå sällan skulle få donera blod. Dels för att jag ställer upp som försöksperson i medicinska studier när jag kan, och dels för att det sällan går tre månader utan att jag har haft sexEftersom jag inte har ett monogamt förhållande och känner att det inte är okej att förhöra mig om mina kk:s övriga sexliv.

Rättelse: Jag skulle inte bry mig om jag får ge blod eller inte, om samma regelverk som gäller heterosexuella män skulle gälla mig. Men det gör det inte. Istället gäller ett regelverk som säger att jag är mer benägen att ljuga.

Män som har sex med en ny tjej hamnar i karantän i tre månaderSex månader om tjejen tillhör en ”högriskgrupp”. En homosexuell man får aldrig ge blod. Inte om han lever i ett monogamt förhållande sedan tio år, inte ens om han lever i celibat. Män som har sex med män är för alltid uteslutna, och statistiken är bara något Socialstyrelsen gömt sig bakom. Ett av högsta hönsen på Socialstyrelsen försvarar sig med att det finns ett fall där följande har hänt: en homosexuell man som regelbundet donerade blod, och levde i en monogam relation, gav vid ett tillfälle blod som var HIV-smittat. Uppenbarligen hade han vänstrat, och ljugit om det. Det har uppenbarligen hänt med heterosexuella också. Hade man litat på homosexuella män i samma utsträckning som heterosexuella hade det räckt med karantän i ett halvårOm man räknar ”män som har sex med män” till ”högriskgrupp”, annars tre månader. från det att man har haft sex med en ny partner.

Socialstyrelsens regelverk säger alltså att bögar män som har sex med män är mer benägna att ljuga. Visserligen är regelverket gammalt, men så sent som förra året stöddes det utan förbehåll av både Socialstyrelsen och RFSL (!). Varje gång jag läser att sommaren innebär blodbrist, varje gång jag ser Göran Gillingers hundögon (vilket inte är så ofta numera, tack och lov), blir jag irriterad över reglerna.

Som en parentes kan nämnas att icke-straighta tjejer är välkomna att lämna blod. Jag undrar om de slipper igenom eftersom två tjejer bara kan smitta varandra i sjukt extrema fall (typ S/M med blodvite), eller om icke-straighta tjejer antas vara genomsnittsärliga?

Hur som helst är regelverket nu under utredning, så om jag ljuger om mina sexvanor om något år så kanske det har att göra med mig som individ och inte med mig som bög.

Mer läsning: Sylvester har en intressant artikel om bögar och bloddonation.

Andra bloggar om: , ,