Spermadonation

Jag har länge funderat över det, och nu gjort slag i saken. Jag ska bli spermadonator. Det finns en massa att berätta om det, vilket jag ska göra.

Något som är intressant:
Ungefär hälften av alla fertila män kan inte bli spermadonatorer eftersom deras spermier inte klarar av nedfrysningen. Tillsammans med dagens regelverk, och brister i donationsinfrastrukturen förstår jag varför det är brist på donatorer.

Jag trodde att man kollade donatorerna för genetiska sjukdomar. Det gör man inte. En stor anledning är att det i så fall skulle föras in i avkommans journaler (liksom donatorns). Försäkringsbolagen får ta del av medicinska journaler och att ha donatorns eventuella genetiska avvikelser i journaler kan göra det svårt, dyrt eller omöjligt att få vissa försäkringar.

Hur som helst är jag både fertil, fri från blodsjukdomar och har spermier som klarar nedfrysning. Nu ska jag in till kuratorn och se om jag är psykiskt stabil nog att bli donator.

Andra blogginlägg om