Vaccin mot HIV

Bögar får kanske inte ge blod, men vi kan hjälpa till vid framtagandet av ett vaccin mot HIV. I höst kommer en studie ske i Sverige, och man behöver 48 personer i Stockholmsområdet. Studien är viktig, därför att om man lyckas kommer det framför allt befolkningen i Afrika till del. Studien är ett samarbete mellan Sverige, Tanzania och USA.

Studien går över 72 veckor och kräver, såvitt jag kan räkna fram, 15 besök på max 90 minuter. Vid fem tillfällen får du vaccinet, vid tio tillfällen lämnar du blodprov. Besöken sker på Södersjukhuset. Som en bonus har du under 72 veckor en anledning att hänga på Venhälsan som inte är lika stigmatiserande som att ha klamydia/gonorré/voddler.

Du måste:

 • vara mellan 18 och 40 år
 • vara fullt frisk, dvs. ha normala laboratorievärden, inte ha några akuta eller kroniska sjukdomar inklusive hiv
 • inte ha någon känd överkänslighet mot vacciner
 • ha låg risk att bli smittad av hiv [Den här formuleringen är luddig. Låg risk med vems standard? Socialstyrelsens? I så fall ligger bögar risigt till.]
 • vara villig att genomgå hiv-test
 • ha tid och praktisk möjlighet att fullfölja hela studien (72 veckor)
 • inte missbruka droger eller läkemedel
 • använda effektiva preventivmedel under hela studietiden

Det verkar inte finnas några restriktioner på kön, som det gör i många medicinska studier. Fullständig information om studien.

För att vara med kontaktar du Maarit Maliniemi – maarit.maliniemi@sodersjukhuset.se,
tel: 08-616 26 96 Mån-ons kl. 07.00-14.00

4 reaktioner till “Vaccin mot HIV”

 1. Förra testet http://www.controlled-trials.com/ISRCTN32604572

  5. Low risk of HIV infection defined as:
  5.1. No history of injecting drug use in the previous ten years.
  5.2. No gonorrhoea, chlamydia or syphilis in the last six months.
  5.3. No high risk partner (e.g. injecting drug use, HIV positive partner) either currently or within the past six months
  5.4. No unprotected vaginal and/or anal intercourse outside a relationship with a regular known/presumed HIV negative partner in the last six months

 2. Förra testomgången definierade det som:

  5. Low risk of HIV infection defined as:
  5.1. No history of injecting drug use in the previous ten years.
  5.2. No gonorrhoea, chlamydia or syphilis in the last six months.
  5.3. No high risk partner (e.g. injecting drug use, HIV positive partner) either currently or within the past six months
  5.4. No unprotected vaginal and/or anal intercourse outside a relationship with a regular known/presumed HIV negative partner in the last six months

  http://www.controlled-trials.com/ISRCTN32604572

Kommentarer inaktiverade.