HIV officiellt botat för första gången

Det här är stort. Man har för första gången lyckats bota HIV hos en smittad patient. Timothy Ray Brown var HIV-smittad och drabbades av leukemi. Han gick igenom en aggressiv behandling med cellgiftsbehandling följd av strålbehandling och sedan en benmärgstransplantation. Det senare var det som också botade hans HIV.

Läkarna hittade en donator som tillhör den lilla procent av befolkningen som har en stark resistens mot HIV, och efter benmärgstransplantationen slutade Timothy ta bromsmediciner. Hans blod visar inga spår av HIV.

Det är inte troligt att det här blir botemedlet för alla. Dels för att benmärgsdonatorer är svåra att hitta. Det måste stämma överens med blodtyper förutom själva HIV-resistensen. Däremot visar det att HIV kan botas, och att genterapi och stamceller är en framkomlig väg.

Läs mer hos Gizmodo

Uppdatering: det är alltid bra med läkare i ens nätverk. En av stammisarna här, @quelconque på Twitter, lägger till följande för fallet
Angående denna metod att bota HIV. Den är ohyggligt dyr, komplicerad och resurskrävande. Att hitta en HLA-matchande donator med en CCR5delta32-mutation är det astronomiska odds för i det individuella fallet. Metoden är livsfarlig i sig med tunga cytostatika och fullkroppsbestrålning med biverkningar som får en att bli mörkrädd (mannen i fråga har fått problem med minne, kognition och koncentration, och möjligen också graft-vs-host disease). Så, även vid en eventuell genterapi där man skulle kunna tänka sig en manipulation där man introducerar mutationen i en donators märg (eller egna friska stamceller om såna skulle råka finnas) så innebär utplånandet av det sjuka immunsystemet i sig en stor risk med flera sequalae om man lyckas överleva. Så, långt ifrån vad man önskar sig att ett botemedel skulle vara.

En länk till en intervju med Timothy.