Våga vägra mobilfria zoner!

Det här, vänner, är ett upprop.

När de mobilfria zonerna i kollektivtrafiken drar igång den 21 augusti så lovar jag att så ofta jag kan sitta i en ”mobilfri zon” och prata i mobiltelefon.

Varför? En anledning ges av Johnny på Stationsvakt:

Vad är det som är så jävla störande – att höra nåns prat? Är det i så fall inte dubbelt så störande att höra två personer prata med varandra?

Lena-Maj Andling har uppenbarligen tänkt igenom ämnet både två och tre gånger. Och misslyckats varje gång. Här är hennes argument ur en artikel i DN:

Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för funktionshinderfrågor i landstinget, anger elöverkänslighet hos somliga resenärer som ett gott skäl till mobilförbud, liksom att många upplever mobilerna som störande.

Jag ska inte ens gå in på huruvida elallergi är en verklig eller psykosomatisk sjukdom, men UR-JÄVLA-SÄKTA? Hur kan man vara elallergiker och åka tunnebana eller pendeltåg?

Och det där med störande … jag har länge tyckt att det är störande med fula människor. Hur många är ”många”, så jag vet hur många namnunderskrifter jag behöver för att få till stånd en motion om fula-människor-fria zoner i kollektivtrafiken?

Våga vägra idioti, våga vägra mobilfria zoner! Är du med? Skriv under i kommentarfältet.