Bögbomben

Gamla nyheter, men nya för mig. Amerikanska militären gick i funderingar på att bygga en bögbomb, som skulle göra fiendesoldaterna ”sexuellt oemotståndliga” för varandra. Frågan är om det är den som blir besprutad som skulle bli oemotståndlig, eller om killen som blev besprutad som fann andra killar oemotståndliga. Och hur funkar den egentligen på tjejer? Många frågor, inga svar: planerna på ett sexårigt forskningsprojekt lades på is.

Love bombing, någon?