Enkät: Hur torkar du dig?

Polly på CuntStunts ställer frågan ”vikare eller skrynklare?”. Det handlar såklart om hur du gör med toapappret efter att du har bajsat: viker du det, skrynklar du det eller lindar du det rent av runt handen?

Det roliga är att jag för ett och ett halvt år sen ställde just frågan ”Vikare eller skrynklare?” efter att ha läst om att SCA har en expert på toapappersbeteende.

I kommentarerna till det inlägget dök följdfrågor upp: finns det någon skillnad mellan killar och tjejer i beteendet vikare/skrynklare/lindare? Det var då enkäten ”vikare eller skrynklare” föddes. Fram till idag har hundra personer svarat, och det är dags att samla in lite fler svar för att hjälpa Polly (och mig!) börja få klarhet i frågan. Nästa steg att att kolla på om det finns någon relation till ålder, inkomst, stads- vs landsortsbo och politisk övertygelse. Är beteendet rent av ett socialt arv från föräldrarna? (Experten på toapappersbeteende säger för övrigt att 60 procent av befolkningen är vikare.)

(Om du inte kan svara på enkäten beror det på att du redan svarat på den första gången den låg uppe)

[poll id=”2″]

Andras blogginlägg om , , , ,