En intervjustudie om män som säljer sex till män

Det här är inte något som jag personligen är inblandad i, men jag tycker om initiativet att forska på området och vill bidra till att sprida budskapet. Hjälp gärna till att sprida det, ju bättre underlag desto mer kvalitativ forskning. /Micke

Vilken betydelse har det för män som säljer sex till män att berätta eller att inte berätta om dessa erfarenheter?

Berättande kan ses som något viktigt samtidigt som det finns stora skillnader i vad, hur mycket och när människor berättar. Att detta också gäller personer som säljer sex framgår i RFSL:s rapport från 2011, där erfarenheterna varierar från de som berättat till de som inte berätta för någon. Jag är intresserad av berättandets och ickeberättandets betydelse med fokus på män som säljer sex till män.

Är du intresserad av att dela med dig dina erfarenheter och tankar kring detta?

Jag söker dig som identifierar dig som man, är över 15år och har en eller flera gånger sålt sex till män.

Du kan delta genom att göra en intervju med mig, antingen genom en personlig intervju då vi träffas, eller via Skype, MSN eller via e-post. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Alla namn, platser och andra kännetecken kommer att bytas ut så att du som intervjuas ej kommer att kännas igen. Du kommer att vara anonym.

Denna studie kommer att presenteras i en masteruppsats i socialt arbete och mänskliga rättigheter vid Göteborgs Universitet.
Är du intresserad eller har några frågor, hör gärna av dig till mig:

Linda Palhamn
Tel: 0708- 974 839
guspalhl@student.gu.se

Vetenskaplig handledare:
Jari Kuosmanen, docent
Tel: 031- 786 16 19
Jari.kuosmanen@socwork.gu.se

Göteborgs Universitet, Institutionen för Socialt Arbete, Box 720, 405 30 Göteborg