Uppföljning på Twitter-etikett

Nackdelen med många kanaler (Twitter, Facebook, bloggar) är att det krävs en manuell insats för att sammanfatta vissa diskussioner. Storify är ett utmärkt verktyg för det: här är uppföljningen på diskussionen efter mitt inlägg om Twitter-etikett och att följa tillbaka eller inte.