Socialstyrelsen: Ditt bögblod är okej, så länge du inte bögar

En ändring i reglerna kring bloddonation är på väg. Vid första anblick kan man tycka att det är en liberalisering, men tittar man på konsekvensen av regeländringen går Socialstyrelsen från att säga ”bögar är opålitliga lögnare” till att göra samma ställningstagande som Påven och Sverigedemokraterna: ”vi fördömer inte individen, vi fördömer bara handlingen”.

Bögblod? Ja tack! ... men bara om du inte bögar
Bögblod? Ja tack! ... men bara om du inte bögar

Igår rapporterade såväl DN som SvD om att homosexuella män får ge blod. Olyckligt är att ingen av dem nämner att det handlar om att Socialstyrelsen nyanserar sin homofobi snarare än att de liberaliserar regelverket.

Regelverket för bloddonationer säger att heterosexuella som har en ny sexpartner måste vänta i tre månader innan de får ge blod. Det är en karenstid för att eventuella sjukdomar skall kunna upptäckas. Man utgår alltså från att heterosexuella klarar av att leva i monogama förhållanden (jag har inga illusioner om att regelverket är skrivet med tanke på polygama exklusiva relationer). Under dessa tre månader finns ingen gräns för hur mycker sex de får ha med sin nya partner.

För homosexuella säger de nya reglerna reglerna att man får ge blod om det gått ett år sedan senaste sextillfället [med en annan man]. Det spelar ingen roll om du lever i en monogam relation. Du behöver leva i celibat.

Intressant att notera är att det i utredningsarbetet föreslogs en sexmånadersgräns. Den har alltså ökat till ett år. Det finns ingen rationell anledning ur smittosynpunkt till att ha ett års karenstid för bögar, och det finns framför allt ingen rationell anledning till att kräva att bögar ska leva i celibat för att få ge blod. Såvida man inte har ideologiska ställningstaganden som på ett obehagligt sätt liknar Påvens och Sverigedemokraternas.

En intressant parentes är rubriksättningen i DN (”Även bögar får bli blodgivare”) respektive SvD (”Även homosexuella män får bli blodgivare”).

Andras blogginlägg om , , , , ,

22 reaktioner till “Socialstyrelsen: Ditt bögblod är okej, så länge du inte bögar”

 1. Det verkar figurera olika benämningar på bögeriet. I några artiklar har jag läst att det skall gå ett år sedan senaste ”samlaget” med en annan man. Några skriver ”sex”. Har du lyckats klura ut vilka aktiviteter som det gäller?

 2. Det verkar figurera olika benämningar på bögeriet. I några artiklar har jag läst att det skall gå ett år sedan senaste ”samlaget” med en annan man. Några skriver ”sex”. Har du lyckats klura ut vilka aktiviteter som det gäller?

 3. Om jag fattat det rätt så handlar det om senaste sextillfället med en annan man. Du kan alltså ha haft sex med en och samma kvinna under de tre senaste månaderna, och haft sex med en man för 13 månader sen och få ge blod. Däremot inte om du du har haft sex med en annan man för 11 månader sedan.

 4. Om jag fattat det rätt så handlar det om senaste sextillfället med en annan man. Du kan alltså ha haft sex med en och samma kvinna under de tre senaste månaderna, och haft sex med en man för 13 månader sen och få ge blod. Däremot inte om du du har haft sex med en annan man för 11 månader sedan.

 5. David: om du ska vara konsekvent och utgå från en säkerhetssynpunkt utgår du från att allt blod potentiellt är smittat. Det gör man i tremånadersgränsen med heterosexuella. Vari ligger den vetenskapliga evidensen för att du får säkrare blod från bögar som säger sig ha levat ett år i celibat kontra bögar som säger sig leva i monogama relationer sedan ett halvår? svar: du hittar ingen. Det här är inte en konsekvent lagstiftning, och den är inte evidensbaserad.

 6. David: om du ska vara konsekvent och utgå från en säkerhetssynpunkt utgår du från att allt blod potentiellt är smittat. Det gör man i tremånadersgränsen med heterosexuella. Vari ligger den vetenskapliga evidensen för att du får säkrare blod från bögar som säger sig ha levat ett år i celibat kontra bögar som säger sig leva i monogama relationer sedan ett halvår? svar: du hittar ingen. Det här är inte en konsekvent lagstiftning, och den är inte evidensbaserad.

 7. Baserat på evidens? Tja, om man nu ser att tre månader är den gräns då man definitivt kan påvisa HIV så tycker jag att frågan borde vara:
  Har du haft sex med en ny partner de senaste tre månaderna? Om ja -> vänta, om nej -> kör.

 8. Baserat på evidens? Tja, om man nu ser att tre månader är den gräns då man definitivt kan påvisa HIV så tycker jag att frågan borde vara:
  Har du haft sex med en ny partner de senaste tre månaderna? Om ja -> vänta, om nej -> kör.

 9. Vad vi snackar om här är ju patientsäkerhet i ena ringhörnan och diskriminering i den andra. Om man eliminerar riskgruppen män som har sex med män så påverkar detta inte mängden blod i blodbanken i någon större utsträckning. Då tester inte är 100% och människor felar så påstår jag att blodbankens blod blir säkrare utan detta blod.

  Blodbanken blir även säkrare utan den äldre kvinnan som varit i Gambia och fula gubben som varit i Thailand. Min slutsats är att man bör fråga sig själv om man ska lämna blod. Det går ju att svara vad sjutton man vill på frågorna.

  Någonstans gnager det dock i mig att detta ska behöva vara en politisk fråga. Jag kan förstå att du vill ta striden, men är det rätt strid?

 10. Vad vi snackar om här är ju patientsäkerhet i ena ringhörnan och diskriminering i den andra. Om man eliminerar riskgruppen män som har sex med män så påverkar detta inte mängden blod i blodbanken i någon större utsträckning. Då tester inte är 100% och människor felar så påstår jag att blodbankens blod blir säkrare utan detta blod.

  Blodbanken blir även säkrare utan den äldre kvinnan som varit i Gambia och fula gubben som varit i Thailand. Min slutsats är att man bör fråga sig själv om man ska lämna blod. Det går ju att svara vad sjutton man vill på frågorna.

  Någonstans gnager det dock i mig att detta ska behöva vara en politisk fråga. Jag kan förstå att du vill ta striden, men är det rätt strid?

 11. Fast du pratar som om det gällde preventivt arbete på nationell nivå. Jag pratar enskilda individer, de som ger blod. Ditt resonemang utgår från att bögar skulle antingen ljuga mer, eller ha sämre koll på sin HIV-status än heterosexuella. Om frågorna gick ut på att ta reda på om man har utsatt sig för ett riskbeteende de senate tre månaderna (sex med ny partner osv) och du utgår från att alla svarar ärligt så har du ju ingen anledning att utesluta bögar?

 12. Fast du pratar som om det gällde preventivt arbete på nationell nivå. Jag pratar enskilda individer, de som ger blod. Ditt resonemang utgår från att bögar skulle antingen ljuga mer, eller ha sämre koll på sin HIV-status än heterosexuella. Om frågorna gick ut på att ta reda på om man har utsatt sig för ett riskbeteende de senate tre månaderna (sex med ny partner osv) och du utgår från att alla svarar ärligt så har du ju ingen anledning att utesluta bögar?

 13. Det är inte bara homosexuella som inte får lämna blod utan även personer från sydamerika och afrika t.ex. eller om du varit ute och rest runt världen då blir du satt i karantän. Detta för patientsäkerhetens skull. Om du uppfattar det som diskriminering eller ej är egalt. Att lämna blod är ingen rättighet, däremot en skyldighet för alla som kan.

  1. Personer från vissa delar får inte lämna p.g.a. att de kan ha vissa parasitsjukdomar som är svåra att diagnostisera eller malaria.

  2. Homo därför att de är en riskgrupp för ett antal sexuellt överförda sjukdomar bl.a. HIV. De är procentuellt sett vanligare där, därmed inte sagt att de flesta homo har dessa sjukdomar. Det finns en viss ”fönstertid” från smittillfället tills det syns i testerna och lämnar man blod innom den tiden (någon vecka) kan smittan överföras till mottagaren. Den risken är mycket liten men finns. Det finns pcr-tester som speglar fönsterperioden med de tar lång tid, det finns ännu ej kapacitet att köra i stora serier och är otroligt dyra. En blodpåse kostar nu 190 kr. den skulle kosta minst 2500 kr. Klarar våra skatter det? Däremot går utveclkingen framåt så om ett antal år är det säkert möjligt att göra dessa tester snabbare och billigare. Jag antar att man då omprövar beslutet om homogivare.

  3. Blodet blir på intet sätt dåligt eller smittat om det är äldre än 14 dagar. Att hållbarheten är satt till 42 dagar beror på röda blodkropparnas levnadstid. Efter den tiden finns inga levande röda kvar och det är inte så stor ide att ge blod som inte har förmåga att transportera syre.

  4. Självklart tar man det äldsta blodet först utom till bebisar som får <5 dagar gammalt blod. Lika dumt som att ta mjölken med bättre hållbarhet ur kyldisken även om du ska använda den samma dag. Det innebär att ingen tar fullt användbar mjölk som får stå tills datumet går ut. Kassation helt i onödan av fullt användbara produkter utan att du fått en bättre vara.

  5. Lagret av blod i Sverige är så dåligt att det är ytterst sällsynt att någon påse blir äldre än 3 veckor. (För få blodgivare) Vissa koagulationsfaktorer och ATP blir däremot sämre med tiden. Om det är dessa ämnen du behöver ger man inte röda blodkroppar utan trombocyter.

  6. Blodet är sterilt då det lämnar kroppen och tappas i en steril påse. Det proccesas sedan upp i olika komponenter i helt slutna system. Hur kan det då plötsligen bli smittsamt efter 14 dagar. Det växer inte i steril miljö.

  7. Ja, en del patienter dör eller blir sjuka. Troligen trots att de fått blod. Vi ska komma ihåg att det är svårt sjuka människor. Är det en traumapatient eller genomgår du en svår operation och får mellan 20-200 påsar är det knappast troligt att det är blodet du dör eller blir sjuk av.

 14. Det är inte bara homosexuella som inte får lämna blod utan även personer från sydamerika och afrika t.ex. eller om du varit ute och rest runt världen då blir du satt i karantän. Detta för patientsäkerhetens skull. Om du uppfattar det som diskriminering eller ej är egalt. Att lämna blod är ingen rättighet, däremot en skyldighet för alla som kan.

  1. Personer från vissa delar får inte lämna p.g.a. att de kan ha vissa parasitsjukdomar som är svåra att diagnostisera eller malaria.

  2. Homo därför att de är en riskgrupp för ett antal sexuellt överförda sjukdomar bl.a. HIV. De är procentuellt sett vanligare där, därmed inte sagt att de flesta homo har dessa sjukdomar. Det finns en viss ”fönstertid” från smittillfället tills det syns i testerna och lämnar man blod innom den tiden (någon vecka) kan smittan överföras till mottagaren. Den risken är mycket liten men finns. Det finns pcr-tester som speglar fönsterperioden med de tar lång tid, det finns ännu ej kapacitet att köra i stora serier och är otroligt dyra. En blodpåse kostar nu 190 kr. den skulle kosta minst 2500 kr. Klarar våra skatter det? Däremot går utveclkingen framåt så om ett antal år är det säkert möjligt att göra dessa tester snabbare och billigare. Jag antar att man då omprövar beslutet om homogivare.

  3. Blodet blir på intet sätt dåligt eller smittat om det är äldre än 14 dagar. Att hållbarheten är satt till 42 dagar beror på röda blodkropparnas levnadstid. Efter den tiden finns inga levande röda kvar och det är inte så stor ide att ge blod som inte har förmåga att transportera syre.

  4. Självklart tar man det äldsta blodet först utom till bebisar som får <5 dagar gammalt blod. Lika dumt som att ta mjölken med bättre hållbarhet ur kyldisken även om du ska använda den samma dag. Det innebär att ingen tar fullt användbar mjölk som får stå tills datumet går ut. Kassation helt i onödan av fullt användbara produkter utan att du fått en bättre vara.

  5. Lagret av blod i Sverige är så dåligt att det är ytterst sällsynt att någon påse blir äldre än 3 veckor. (För få blodgivare) Vissa koagulationsfaktorer och ATP blir däremot sämre med tiden. Om det är dessa ämnen du behöver ger man inte röda blodkroppar utan trombocyter.

  6. Blodet är sterilt då det lämnar kroppen och tappas i en steril påse. Det proccesas sedan upp i olika komponenter i helt slutna system. Hur kan det då plötsligen bli smittsamt efter 14 dagar. Det växer inte i steril miljö.

  7. Ja, en del patienter dör eller blir sjuka. Troligen trots att de fått blod. Vi ska komma ihåg att det är svårt sjuka människor. Är det en traumapatient eller genomgår du en svår operation och får mellan 20-200 påsar är det knappast troligt att det är blodet du dör eller blir sjuk av.

 15. Tack! Äntligen någon som skriver om det här…så slapp jag som aldrig får tummen ur. Har själv lämnat blodcentraler i vredesmod.

Kommentarer inaktiverade.