Mer än bara vänner

Min största insikt 2010 handlade om relationer. Jag har lovat att skriva om det och jag tänkte börja 2004. Då skrev jag nämligen en text om relationshierarkier för RFSL:s tidning ”Kom Ut”. Vissa saker har ändrats till idag, till exempel ser jag att öppna förhållanden är mer accepterade i HBT-samhället. Jag vill dock mena att det mesta häri stämmer även idag, sex år senare.

När jag är ute och surfar runt på HBT-communities ser jag snabbt en tydlig struktur som återspeglar samhällets moralsyn på relationer. Högst upp, såväl för homosexuella som för heterosexuella, återfinns det tvåsamma förhållandet baserat på kärlek som inbegriper ett sexliv

Frågan ”Är ni kompisar?” besvaras aldrig med ”Nej, vi är bara tillsammans”. Däremot är det inte ovanligt att den omvända frågan, ”Är ni tillsammans?”, besvaras med ”Nej, vi är bara kompisar”. ”Bara” kompisar, eftersom vänskap som relation inte är lika värdefull som Förhållandet, en relation mellan två personer baserad på kärlek. Som i sin tur leder till sex.

Det finns en tydlig maktstruktur när det gäller relationer mellan människor i vårt samhälle. Förhållanden värderas olika. Ju mer moralisk och önskvärd en relation är i samhällets ögon, desto mera status och makt ger den. Detsamma gäller åt andra hållet; ju lägre förhållandet befinner sig på stegen, desto mera status och makt förlorar man om det uppdagas. För oftast är det så, att man sällan är öppen med förhållanden som befinner sig långt ned i hierarkin.

Relationshierarkin är underförstådd och framskymtar mellan raderna. Det mest uppenbara exemplet på HBT-communities är användandet av ordet ”seriös”. Seriös betyder ”allvarlig; på allvar intresserad; allvarligt menad” men har på nätet kommit att betyda ”söker inte tillfälliga sexkontakter”. Formuleringar som ”Är du bara ute efter sex eller är oseriös på annat sätt” och ”Det finns så många oseriösa som bara har sex i huvudet” markerar att innehavaren inte är intresserad av tillfälliga sexkontakter. Tillfälliga sexkontakter värderas här som något omoraliskt och icke önskvärt. Samma fenomen återkommer på Sylvester, Sylvia och Qruiser. En skillnad mellan Sylvia, där det mest finns tjejer, och Sylvester och Qruiser, där det till större eller största delen finns killar som gillar killar, är att ordet ”seriös” i nicket på Sylvester och Qruiser nästan uteslutande betyder att man är ute efter ett förhållande. På Sylvia däremot används det oftast av personer som söker sexkontakter.

Non monogamy chart
Karta över icke monogama relationer

Även personer som är ute efter tillfälliga sexkontakter använder sig av ordet ”oseriös” i betydelsen ”tillfälligt sex är oseriöst”. Här finner man inte helt sällan beskrivningar som ”Jag är inte så desperat och oseriös som sidan kan ge intryck av.” eller ”Är intresserad av en seriös ’oseriös’ relation …”. Beskrivningar som ska ursäkta innehavaren av sidan. Samtidigt framställer dessa beskrivningar dem som är ute efter ett förhållande, eller i varje fall inte söker tillfälliga sexkontakter, som mer seriösa. Det hela förstärks ytterligare genom fenomenet att ha två eller fler olika presentationssidor beroende på vad man för tillfället söker. En sida där man söker ”vänner, chattkompisar eller ett förhållande” och en annan där man är ute efter ”en sexträff”.

Tillfälliga sexkontakter står alltså lågt i relationshierarkin, någonstans under förhållande, vänskap och KK-förhållande. Relationer som börjar med kärlek och sedan leder till sex är något högre värderade än relationer som börjar med sex och sedan leder till något annat. De sistnämnda relationerna står i sin tur högre än relationer som enbart går ut på sex. Ju högre den relation man eftersträvar eller har värderas, desto mer öppen är man med sin relation, eller sökandet efter denna. Även här blir det tydligt att förhållande och vänskap rankas högre än den sexuella relationen.

Det är vanligt att presentationssidor på nätcommunities har bilder på innehavaren av sidan. Oavsett om innehavaren söker förhållande eller en sexuell relation. Faktum är att man kan diskutera om det inte är så att det är vanligare att ha en bild på sig själv om man söker en sexuell kontakt än om man söker annat. Dock är bilderna här i de flesta fall anonyma. De visar kroppar och mer eller mindre hud. Huvudet är bortklippt eller ansiktet utsuddat eller dolt under en mask av oskärpa. På sidor där innehavaren är ute efter ett förhållande är det istället vanligare med semesterbilder, porträtt tagna i studio eller andra typer av bilder där innehavaren är klart identifierbar.

Hierarkin mellan olika förhållanden fastslår inte bara hur mycket makt och status som följer med en viss typ av relation. Den avgör också hur starkt fördömande en relation utlöser. De faktorer som är mest avgörande för värderingen av en relation är om den innehåller sex och om den är monogam. Monogamiregeln handlar om att normen i vårt samhälle är tvåsamhet. Denna norm präntas in i oss ända från vaggan: prinsen räddar prinsessan, Barbapappa och Barbamamma, Barbie och Ken. Synen på sex är ett arv från kristendomen, där grundinställningen till sex är att det inte bör utövas. Denna regel kan man bryta mot i olika grader. Den bästa ursäkten är äktenskapet. Förhållandet anses i dagens samhälle också vara en fullgod ursäkt för sex. Även vänskap kan vara en förmildrande omständighet för sex (KK-förhållande) även om det inte är lika bra ursäkt som Kärlek. Längre ner på skalan finner man relationer som varken är monogama eller inte innehåller sex. Polyamorösa förhållanden (relationer mellan tre eller fler individer baserade på kärlek, där sex också kan ingå) och ”öppna förhållanden” hamnar bägge två långt ned på stegen.

Få ämnen väcker så starka känslor som relationer mellan vuxna, samtyckande människor. På nätet kan personer som på sin sida skriver att ”Jag har ett förhållande, men söker ändå sexträffar” få finna sig i att få meddelanden från främmande personer som har synpunkter på deras sätt att hantera sina relationer. Begreppet ”oseriös” appliceras tiofalt på ”öppna förhållanden” jämfört med tillfälliga sexkontakter.

Let's be more than friends

Givet är att det finns ett maktförhållande i en relation också, och att det maktförhållandet är ömtåligare ju fler som är inblandade. Till exempel kan ett öppet förhållande kännas påtvingat för den ena parten om denne egentligen inte är intresserad av sex med andra personer. På samma sätt kan en polyamorös relation vara mer påtvingad på en part, som på grund av sina känslor för en person tvingas acceptera en tredje person.

Samtidigt tillåts relationer högt upp i hierarkin att uppvisa betydligt fler moraliska dimensioner. Ett äktenskap kan vara kärleksfullt, affärsmässigt, ömsint eller romantiskt – en tillfällig sexkontakt via Sylvester är däremot på sin höjd ”tillfredsställande”. Det finns många faktorer som kan påverka maktförhållandet i relation långt upp i hierarkin, men eftersom relationen just står högt i hierarkin tillåts den också ha positiva sidor som uppväger de negativa. En relation som står långt ned i hierarkin får finna sig i att fokus ligger enbart på negativa och nyanslösa dimensioner.

Homo- och bisexuella använder sig till stor del av samma värderingsystem för relationer som heterosexuella för att uppnå acceptans. Genom att ta över hierarkin och använda ord som ”oseriös” om relationer som inte grundar sig på kärlek offrar man många skepnader som mänskliga relationer kan ta sig.

Jag återkommer om min insikt i relationer i ett inlägg längre fram.