Nya ord: insomningsryck

Insomningsryck: Den plötsliga rörelse som kan ske i hela eller delar av kroppen i samband med övergång från vaket till sovande tillstånd. Sker oftast med en känsla av att snubbla eller falla. Kallas för ”hypnic (hypnagogic) jerk” eller ”sleep start” på engelska. Orsaken är okänd, men teorin är att hjärnan feltolkar signalerna när musklerna slappnar av och tror att kroppen faller, varpå musklerna spänns för att ta emot sig i fallet. Mer om orsaksteorierna bakom insomingsrycken hittar du på Wikipedia under ”sleep start”.

Insomingsryck som inträffar vid fel tillfälle kan vara pinsamma för den som råkar ut för rycket, och enormt roande för omgivningen. Extra pinsamt blir det om man håller på och somnar på tåget från, säg, Karlstad. Säg att det händer ungefär en kvart efter att 17.06-tåget lämnat stationen, och att rycket sker enbart i höger arm. Ponera att man på sin högra sida har en tjej som sitter framlutad och läser en bok, och att ens högra hand hamnar på hennes ryggslut, varpå hon utstöter ett skrämt och förvånat tjut som i sin tur väcker en. Första sekunden är man mest desorienterad, men när man upptäcker var ens hand befinner sig och erinrar sig vad som har hänt, och sedan ser sin kollega som sitter tvärs emot och trycker ner ett hysteriskt fnissanfall, ja då kan man tävla med brandbilen om vem som är rödast.

Har jag hört alltså.