Nya ord: Hallmarkindex

Hallmarkindex: ett mått på hur känslosam du är just för ögonblicket. Mäts antal minuter du klarar av att titta på en film på Hallmark utan att få tårar i ögonen. Mått på ditt mentala tillstånd – ju kortare tid tar det innan tårarna kommer, desto mer instabil är du. Börjar du gråta redan vid förtexterna är du antingen gravid, deprimerad eller sönderstressad på randen till utbrändhet. Har du inte Hallmark fungerar Djurakuten som alternativ.